Forbud mot fire ftalater gjelder nå

Forbudet mot ftalatene DEHP, DBP, DIBP og BBP, som er gjennomført i Reach-forskriften, begynte å gjelde 7. juli 2020.

Publisert 13.07.2020

Nå er det ikke lenger lov å omsette produkter med disse stoffene som myknere i plastprodukter i EU/EØS-området.

Forbudet gjelder følgende stoffer

  • Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), EC-nr 204-211-0
  • Dibutyl phthalate (DBP), EC-nr 201-557-4
  • Diisobutyl phthalate (DIBP), EC-nr 201-553-2
  • Benzyl butyl phthalate (BBP), EC-nr 201-622-7

Stoffene har flere farlige egenskaper, blant annet kan de gi reproduksjonsskadelige effekter. Tre av stoffene er allerede forbudt i leker og småbarnsprodukter. Alle stoffene er oppført på norske myndigheters prioritetsliste.

Innebærer restriksjon/begrensning eller forbud knyttet til stoff, stoffblandinger eller faste produkter.

Gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Restriksjonene er listet i Reach-forordningens vedlegg XVII.

Lenker