Forslag om nye unntak i RoHS-direktivet

EU gjennomfører nå en internasjonal høring av forslag om unntak fra kravene i 2011/65-EU (RoHS2)

Publisert 09.07.2020

EU-kommisjonen foreslår:

  • at nytt unntak 45 inkluderes i Annex III til 2011/65/EU. Unntaket gjelder visse blyforbindelser og bariumkromat som brukes i utstyr for sprenging, spesielt i gruvedrift og rivingsaktiviteter.
  • at unntak 42 i Annex IV som gjelder bruk av kvikksølv i medisinsk utstyr (ultralysdiagnostistikk), får ny utløpsfrist til og med 30.juni 2026

Høringsfrist til EU-kommisjonen er 31. juli 2020.

Mer om forslagene hos EU-kommisjonen:

RoHS-direktivet er gjennomført i Norge i produktforskriften (kap 2A i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter).

Det er anledning til å søke EU-kommisjonen om unntak fra direktivet. Alle unntak er tidsbegrenset. Unntakene er gjengitt i produktforskriftens vedlegg 1 og 2 til kapittel 2 A.

Kommende endringer i 2011/65/EU (RoHS2) skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag er det viktig å gi innspill til EUs høring for å kunne ha påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er svært begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.