Mikroplast - sosioøkonomisk vurdering

Kjemikaliebyrået Echa ber om innspill til den sosioøkonomiske vurderingen for et Reach-restriksjonsforslag for mikroplast innen 1. september 2020.

Publisert 13.07.2020

Forslaget har vært på offentlig høring og har vært behandlet i Echas ekspertkomiteer Rac (Risk assessement committee) og Seac (Socio-economic analysis committee) siden mai 2019.

Restriksjonsforslaget gjelder for mikroplastpartikler som er tilsatt med hensikt til produkter som skal brukes av forbrukere eller profesjonelle.

Gi innspill til Echa

Echa ber om innspill til den sosioøkonomiske vurderingen innen 1. september 2020.

Kommende endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Lenker