Oppdatert informasjon om rovvilt

Miljødirektoratet har oppdatert og utvidet informasjonen om rovvilt på Miljødirektoratet.no.

Publisert 14.07.2020

Oppdateringen omfatter blant annet praktisk informasjon rettet mot næringsaktører (reindrift og beitenæring) om:

  • hvordan man registrerer observasjoner av rovvilt og spor
  • erstatning for tapte husdyr og tamrein
  • tilskuddsordningen for forebyggende og konfliktdempende tiltak
  • skadefelling av rovvilt
Oppdaterte sider