Sosioøkonomisk vurdering for to restriksjonsforslag

Echa ber om innspill til sosioøkonomiske vurderinger for to restriksjonsforslag; kalsiumcyanamid og hudsensibiliserende stoffer. Frist 24. august 2020

Publisert 02.07.2020

Forslagene har vært på internasjonal høring og har vært behandlet i Echas ekspertkomiteer Rac (Risk assessement committee) og Seac (Socio-economic analysis committee) siden høsten 2019.

Forslagene gjelder

  • Kalsiumcyanamid (EC-nummer 205-861-8): Omfatter omsetning og bruk av kalsiumcyanamid som gjødsel.
  • Hudsensibiliserende stoffer: Omfatter omsetning av produkter av tekstil, lær, hud og skinn som inneholder hudsensibiliserende stoffer.

Gi innspill til Echa

Echa ber om innspill til de sosioøkonomiske vurderingene innen 24. august 2020.

Kommende endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag, er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Relaterte lenker