Forslag om harmonisert klassifisering for 6 stoffer

Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for 6 nye stoffer innen henholdsvis 3. juli, 31. juli og 21. august 2020.

Publisert 23.06.2020

Høringen gjelder disse stoffene:

  • 4-nitrosomorpholine (EC 627-564-6; CAS 59-89-2)
  • diuron (ISO); 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea (EC 206-354-4; CAS 330-54-1)
  • N,N-dimethyl-p-toluidine (EC 202-805-4; CAS 99-97-8)
  • potassium chlorate (EC 223-289-7; CAS 3811-04-9)
  • reaction mass of 1-(2,3-epoxypropoxy)-2,2-bis ((2,3-epoxypropoxy)methyl) butane and 1-(2,3-epoxypropoxy)-2-((2,3-epoxypropoxy)methyl)-2-hydroxymethyl butane (EC - ; CAS -)
  • sodium chlorate (EC 231-887-4; CAS 7775-09-9)

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblanding sine farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare, basert på sine iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff.

Dersom et slikt forslag blir vedtatt, vil denne klassifiseringen være bindende for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS.