Endringene i lakseloven trer i kraft

Endret strafferamme og nye administrative reaksjoner mot ulovlig fiske trer i kraft i dag, 1. juli.

Publisert 01.07.2020

Formålet med endringene i lakse- og innlandsfiskeloven er å styrke innsatsen mot ulovlig fiske. Blant annet blir strafferammen nå økt fra inntil to til inntil fem års fengsel ved grove brudd på lakseloven. I tillegg kan Statens naturoppsyn beslaglegge redskap for å stoppe det ulovlige fisket, og gi gebyr ved mindre alvorlige brudd på lakseloven.