Innføring i ny veiledning på forurenset grunn

Dagens veiledning om forurenset grunn er oppstykket og delvis utdatert. Miljødirektoratet er derfor i gang med å oppdatere veiledningsmaterialet.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 23.06.2020

Norge Geotekniske Institutt (NGI) har på oppdrag fra Miljødirektoratet, kommet med forslag til nye beregningsverktøy for å beregne spredning og risiko for human helse fra forurenset grunn. Videoene under gir deg en kort innføring i arbeidet Miljødirektoratet er i gang med, samt en introduksjon til, og forklaring av, de nye beregningsverktøyene.

Merk at dette ikke er endelig veiledning. Forslag til nye beregningsverktøy og grunnlagsrapporter er på høring fram til 15. august 2020.

Lenker