Kandidatlista: Planer om nye stoffer

Kjemikaliebyrået Echa informerer om planer om å foreslå at stoffet bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl) ether føres opp på kandidatlista i Reach.

Publisert 24.06.2020

Echas Registry of Intentions (RoI) er nå oppdatert med informasjon om planer om å foreslå at dette stoffet identifiseres som SVHC og føres opp på kandidatlista i Reach:

Dette stoffet er foreslått oppført på kandidatlista på bakgrunn av reproduksjonsskadelige egenskaper.

Inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern). Når et stoff føres opp på kandidatlista får industrien informasjonsplikt til publikum og myndigheter ved omsetning av kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler). Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om autorisasjon i Reach, eller bli forbudt.

Registry of Intentions (RoI) er Echas register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer under Reach og CLP. Hensikten er å gjøre offentligheten, og spesielt berørte parter, oppmerksom på kommende reguleringsforslag. Dette muliggjør tidlig forberedelse til å bistå med informasjon, og kommentering på offentlig høring senere i prosessen.

Echa har tre registre: