Webinar om klimahensyn i areal- og transportplanlegging

Tirsdag 9. juni kl. 10-11 er det webinar om hvordan kommunene kan bruke plan- og bygningsloven for å redusere utslipp av klimagasser.

Publisert 02.06.2020

I webinaret blir det en gjennomgang av hvordan plan- og bygningsloven kan brukes som verktøy i kommunenes klimaarbeid.

Innleder er Fredrik Holth, dosent ved institutt for eiendom og juss ved Norges miljø- og biovitenskapelige institutt (NMBU).