Mer kraft fra land kan kutte utslipp fra sokkelen

Snart er nesten halvparten av norsk petroleumsproduksjon drevet av kraft fra land. Flere slike prosjekter er på veg, viser ny rapport.

Publisert 26.06.2020

I dag får åtte felt på norsk sokkel kraft fra det norske kraftnettet, i stedet for gass, som tradisjonelt har vært brukt for å drive plattformene.

Det er besluttet at også åtte andre felt skal forsynes med kraft på denne måten. Dette fører til at de totale CO2-utslippene blir om lag 3,2 millioner tonn lavere per år enn de ellers ville ha vært.

Elektrifiseringsprosjekter på ytterligere seks innretninger nærmer seg investeringsbeslutning. Dersom disse besluttes, kan de unngåtte utslippene bli til sammen ca. 4,9 millioner tonn CO2 per år.

Dette viser en rapport Oljedirektoratet har utarbeidet i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat, Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet.