Lær mer om naturrestaurering

Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning inviterer til konferanse om restaurering av natur 18. og 19. januar 2021.

Publisert 25.06.2020

Ei slagmark kan bli en nasjonalpark. Ei drenert myr kan igjen bli våt og holde på karbonlageret. Villaksen kan komme tilbake til ei dødende elv. Natur kan restaureres!

I januar 2021 begynner FNs tiår for å reparere ødelagt natur. Vi markerer dette med Norges første helhetlige konferanse om restaurering av ulike typer natur 18. og 19. januar.

Restaurering av natur

Naturrestaurering er tiltak for å reparere og forbedre natur og økosystemer som er ødelagt eller forstyrret.

Restaurering av natur er nødvendig for å bevare naturmangfold og økologiske funksjoner. På den måten kan økosystemtjenester som rent vann, friluftsliv, flomdemping, pollinering og mat opprettholdes.

De store globale rapportene fra Naturpanelet (IPBES) og Klimapanelet (IPCC) løfter fram restaurering som et sentralt tiltak for å løse både naturkrisen og klimakrisen.

Påmelding åpner i september.