Ni marine områder vernet

Kongen i statsråd har i dag vernet ni nye marine områder i Nordland, Troms og Finnmark, Trøndelag og Vestland.

Publisert 23.06.2020

Områdene utgjør til sammen et nytt verneareal på ca. 606 km2 og spenner over et vidt spekter av norsk undersjøisk natur. De vernede områdene inkluderer både indre fjordområder med liten vannutskiftning og forekomst av kaldtvannsarter, hvor noen er overlevninger fra istiden, og åpne og eksponerte kystområder med stor vannutskiftning. Blant områdene inngår også sterke tidevannsstrømmer.

Vedtaket er et ledd i regjeringens arbeid med representativ bevaring av norsk natur for kommende generasjoner, hvor arbeidet med marint vern inngår som en viktig del.