Ny EU-strategi for klimatilpasning

Til tross for ambisiøse mål om reduksjoner i utslipp av klimagasser i EU, vil Europa oppleve betydelige virkninger av klimaendringene.

Publisert 05.06.2020

Kommisjonen har publisert en konsultasjon for utarbeidelse av en ny klimatilpasningsstrategi. De ber om kommentarer til veikartet for utarbeidelsen av strategien innen 30. juni 2020 og om kommentarer til innholdet i ny strategi innen 20. august 2020. Den nye strategien er planlagt publisert av EU-kommisjonen i første kvartal av 2021.

Lenke til høringen