Reach-registrering - undersøkelse om konsekvenser

EU-kommisjonen ønsker å få bedre forståelse for effekten Reach-registreringsfristen i 2018 har hatt på virksomheter. Svarfrist er 10. august 2020.

Publisert 10.06.2020

Spørsmålene fokuserer på den siste registreringsfristen i Reach 31. mai 2018 og er rettet mot alle virksomheter som registrerte stoffer og andre interessenter med erfaring fra prosessen.

Relevante lenker