Rovbase.no endrer utseende

Visningen av nettstedet rovbase.no er tilpasset, og innholdet justert, for å oppfylle krav om universell utforming.

Publisert 18.06.2020

Bakgrunnen for endringene er et ønske om at informasjonen i Rovbase skal være best mulig tilgjengelig for alle som ønsker informasjon om rovvilt. Endringene er gjort i samarbeid med Naturvårdsverket i Sverige.

Rovbase.no er et verktøy i forvaltningen av store rovdyr og gir tilgang til data som er registrert om rovdyr i Norge og Sverige.

Her registreres blant annet observasjoner av rovdyr, og skader forårsaket av ulv, bjørn, jerv, gaupe og kongeørn.

Både enkeltpersoner, forskere og feltpersonell registrerer data i basen.