Veikart for evaluering av slamdirektivet

EU-kommisjonen la 16. juni 2020 ut høring av veikart for evaluering av slamdirektivet.

Publisert 25.06.2020

EU ønsker blant annet innspill på hvor effektiv slamdirektivet er på å sikre at bruken av avløpsslam i jordbruket ikke fører til skader på miljøet, dyr eller mennesker og å ta hånd om nyere miljøutfordringer som utslipp av legemidler og mikroplast.

Det er mulig å gi innspill fram til 25. august 2020.