Veikart om revidering av batteridirektiv

EU-kommisjonen har publisert et utkast til veikart for revisjon av batteridirektivet (2006/66/EC).

Publisert 16.06.2020

Formålet er å sikre en konkurransedyktig, sirkulær, bærekraftig og trygg verdikjede for alle batterier som plasseres på markedet i EØS-området. For Norge, som et foregangsland innen elektrifisering, er dette et spesielt viktig tema.