Veikart om revidering av emballasjeregelverk

I en sirkulær økonomi reduseres avfallsmengdene, og produkter ombrukes og materialgjenvinnes så mye som mulig.

Publisert 25.06.2020

EU-kommisjonen har publisert et veikart for revisjon av krav til emballasje, herunder de grunnleggende kravene til emballasje i emballasjedirektivet (94/62/EC), som i større grad skal støtte opp om sirkulær økonomi.

Formålet er å sikre et velfungerende indre marked med harmoniserte regler for emballasje, og samtidig motvirke negativ påvirkning på miljø og helse fra emballasje og emballasjeavfall.