Veiledning for betong og tegl fra riveprosjekter

Et nytt kapittel i avfallsforskriften gjør det tydeligere hvordan man sanerer og gjenvinner betong. Nå ligger veiledning ute på Miljødirektoratet.no.

Publisert 01.07.2020

Veiledningen gjelder Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 14A - Betong og tegl fra riveprosjekter. Det nye kapittelet inneholder blant annet grenseverdier for helse- og miljøfarlige stoffer ved gjenvinning av betong og tegl uten søknad, og krav til kartlegging, dokumentasjon og fjerning av overflatebehandling med høye konsentrasjoner av miljøgiften PCB.

Veiledning tar brukeren gjennom de ulike delkapitlene i forskriften og gir utdypende forklaringer om håndtering og gjenvinning av betong og tegl fra riveprosjekter.

Forskriftsendringen trådte i kraft 1. juli 2020.

Kontakt

For spørsmål, ta kontakt med seksjonen for avfall og grunnforurensning.