Autorisasjon under Reach for åtte stoffer

EU-kommisjonen har innvilget autorisasjon for begrenset bruk av visse stoffer. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Publisert 06.05.2020

Vedtaket om autorisasjon gjelder

Stoff

Virksomhet

Echa ID-nummer med lenke til mer om søknaden

Dikromiumtris

(kromat)

Wesco Aircraft EMEA LTD

0116-01

Kaliumdikromat

Brenntag UK Ltd

0044-01

0044-02

Strontiumkromat

1.      Akzo Nobel Car Refinishes B.V.

2.      Habich GmbH

3.      Henkel Global Supply Chain B.V.

4.      Indestructible Paint Ltd.

5.      Finalin GmbH

6.      Mapaero

7.      PPG Europe B.V.

8.      PPG Industries (UK) Ltd

9.      PPG Coatings SA

10.  Aviall Services Inc.

0046-01

0046-02

Natriumdikromat

1.      Brenntag UK Ltd

2.      Henkel AG & Co. KGaA

3.      AD International BV

0043-01

0043-02

 

0043-03

Kaliumdikromat

Gentrochema BV

0062-01

0062-02

Natriumdikromat

Gentrochema BV

0063-01

0063-02

0063-03

Kalium hydroksyoktaoksodisinkatdikromat

1.      PPG Industries UK Ltd

2.      Finalin GmbH

3.      PPG Europe B.V.

4.      PPG Coatings SA

5.      Aviall Services Inc.

0047-01

0047-02

Dikromiumtris (kromat)

1.      Henkel AG & Co. KGaA

2.      Henkel Global Supply Chain B.V.

0045-01

 

 0045-02

Korrigert vedtak

Kromtrioksid

HAPOC GmbH & Co KG S.A. (Hapoc 3)

0093-01

 

Miljødirektoratet har, i tråd med sine forpliktelser i EØS-avtalen, fattet tilsvarende vedtak som EU-kommisjonen.