Autorisasjon under Reach for to stoffer

EU-kommisjonen har innvilget autorisasjon til tre søkere for begrenset bruk av kromtrioksid og pentasinkkromat oktahydroksid.

Publisert 05.05.2020

Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Vedtaket om autorisasjon gjelder:

Stoff

Virksomhet

Echa ID-nummer med lenke til mer om søknaden

Kromtrioksid

HAPOC GmbH & Co KG S.A. (Hapoc 3)

0093-01

Kromtrioksid

1.     Mahle Ventiltrieb GmbH

Mahle Polske Sp. z o. o.

0127-01

Pentasinkkromat oktahydroksid

1.     Boeing Distribution, Inc. (Aviall Services Inc.)

 

2.     Finalin GmbH

 

 

0118-01 

 

0118-02

Miljødirektoratet har, i tråd med sine forpliktelser i EØS-avtalen, fattet tilsvarende vedtak som EU-kommisjonen.