Besøkssentre for tre nasjonalparker skal autoriseres

Miljødirektoratet tar nå imot søknader om autorisasjon av tre besøkssentre for Lofotodden, Raet og Jomfruland nasjonalparker. Søk innen 18. september.

Publisert 18.05.2020

Regjeringen vil etablere tre nye besøkssentre for Lofotodden, Raet og Jomfruland nasjonalparker.

Et senter vil bli autorisert for fem år av gangen dersom ikke annet er oppgitt. Sentrene foreslås etablert av lokale interessenter.

Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter

Søknad, virksomhetsplaner og budsjett fylles inn og lastes opp gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Her finner du også:

  • Retningslinjer for autorisasjon og re-autorisasjon av besøkssenter natur i Norge
  • Mal for autorisasjonssøknad
  • Mal for virksomhetsplan

I søknadssenteret finner du også mer informasjon om utlysningen.