PEF-spørreundersøkelse fra EU-kommisjonen

EU-kommisjonen ønsker å evaluere bruken av miljødokumentasjon for produkter i EU: Product Environmental Footprint, PEF.

Publisert 27.05.2020

PEF er et mål på miljøytelsen til et produkt/tjeneste gjennom hele livsløpet - fra råvareuttak, gjennom produksjon og bruk, til avfallshåndtering - basert på flere miljøkriterier. De utarbeides med utgangspunkt i produktkategoriregler (Product Environmental Footprint Category Rules, PEFCR).

EU-kommisjonen, ved DG Miljø, har utarbeidet en spørreundersøkelse om bruken av PEF/PEFCR for å evaluere fordeler, kostnader og utfordringer knyttet til bruken av PEF samt å identifisere forbedringspunkter.