Mikroplast: Vurdering av tiltak for å bekjempe utslipp

Mange tiltak er i gang, flere er under vurdering og Miljødirektoratet foreslår også nye tiltak. Det er fortsatt behov for økt kunnskap.

Publisert 08.05.2020

Dette kommer frem i en oppdatert tiltaksvurdering mot mikroplast som Miljødirektoratet har oversendt til Klima- og miljødepartementet.

I 2016 gjennomførte Miljødirektoratet den første tiltaksvurdering mot mikroplast, og etter dette er mange prosesser igangsatt for å redusere utslippene fra kjente kilder som for eksempel gummigranulat fra kunstgressbaner og slipestøv fra offshoreinstallasjoner.

Norge tar også del i en rekke internasjonale prosesser hvor mikroplast er tema. EUs kjemikaliebyrå ECHA har foreslått et forbud mot mikroplast tilsatt i produkter for å begrense utslippene til miljøet. I arbeidsgrupper under Arktisk råd jobbes det med å etablere et overvåkningsprogram for mikroplast, der definisjonen av mikroplast inngår som en del av arbeidsprogrammet.

I tiltaksvurderingen foreslås nye tiltak, som for eksempel innfasing av mikroplast i miljøovervåking og styrket forskning. Tiltaksvurderingen konkluderer med at det fortsatt er et behov for å fylle kunnskapshull. Blant annet trengs det mer kunnskap om kilder til utslipp, transport av partikler og effektene mikroplast har på økosystemene våre.