Ny database om kjemikalier i 40 regelverk

Kjemikaliebyrået Echa har samlet 40 regelverk i en database med informasjon om hvordan kjemiske stoffer er regulert i disse regelverkene.

Publisert 25.05.2020

Det europeiske kjemikaliebyrået (Echa) sitt nettsted inneholder fra før informasjon om kjemiske stoffer som er regulert i de fem regelverkene kjemikaliebyråett administrerer, blant annet Reach-, CLP- og biocidforordningen.

Gjennom den nye "European Union Chemical Legislation Finder" (Euclef) gis tilgang til informasjon om stoffer regulert i ytterligere 35 regelverk.

Nyttig for mange

Regelverkene som er lagt til spenner bredt, fra avfall til luftkvalitet og viser hvordan reguleringen av kjemiske stoffer også inngår i disse regelverkene. At så mange regelverk er søkbare og samlet på ett sted er nyttig for mange.

Den største målgruppen er virksomheter i hele forsyningskjeden av kjemikalier og produkter inkl. avfallsbransjen. Videre kan informasjonen være nyttig for forskningsinstitutter/akademia, miljøorganisasjoner, bransjeorganisasjoner, m.fl.

Hvilke regelverk er omfattet?

De nye regelverkene har det til felles at det er kjemiske stoffer som også reguleres gjennom disse regelverkene.

Euclef gir i tillegg nøkkelinformasjon om regelverkene, som virkeområde, plikter og unntak. Det er regelverk på disse områdene som er omfattet:

• miljøregelverk: inkludert luftkvalitet, industriutslipp, avfall
• plantevernmidler
• transport av farlig gods
• vann: inkludert vannrammedirektivet, drikkevann, avløp
• arbeidsmiljø
• mattrygghet og matkontakt
• produktspesifikke regelverk: inkludert kosmetikk, vaskemidler, el-produkter (RoHS), gjødsel, leker,

Kjemikaliebyrået Echa gjennomførte et webinar i begynnelsen av mars, der de orienterte om det nye verktøyet.