Ny arbeidsgruppe for reetablering av villrein

Miljødirektoratet og Mattilsynet har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal bidra i revisjon av reetableringsplanen for villrein i Nordfjella sone 1.

Publisert 27.05.2020

Nordfjella sone 1 er inne i sitt tredje år uten villrein etter at bestanden i området ble tatt ut for å hindre spredning av skrantesjuke. Nå skal reetableringen av en ny villreinbestand konkretiseres.

Arbeidsgruppen er satt sammen av lokale interesser og nasjonale fageksperter og skal bidra i arbeidet med reetableringsplanen. Gruppen skal levere en eller flere rapporter med tilrådninger til Mattilsynet og Miljødirektoratet innen 15. april 2021.