Veikart for strategi om bærekraftige kjemikalier

I sin grønne vekststrategi Green Deal varsler EU-kommisjonen at de vil legge fram en strategi om bærekraftige kjemikalier høsten 2020.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 15.05.2020

De ber nå om kommentarer til veikartet for denne strategien innen 20. juni 2020. Strategien har som mål å fremme mer bærekraftig produksjon og bruk av kjemikalier, slik at risiko for helse og miljø reduseres. Veikartet oppsummerer en rekke ulike problemstillinger som skal adresseres for å oppnå dette.