Veikart om strategi for klimatilpasning

Til tross for ambisiøse mål om reduksjoner i utslipp av klimagasser i EU, vil Europa oppleve betydelige virkninger av klimaendringene.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 14.05.2020

Kommisjonen har publisert en høring for utarbeidelse av en ny klimatilpasningsstrategi. De ber om kommentarer til veikartet innen 30. juni 2020. Den nye strategien er planlagt publisert av EU-kommisjonen i fjerde kvartal av 2020.