Autorisasjonsordningen i Reach: 11 nye stoffer

EU-kommisjonen har vedtatt å føre opp 11 nye stoffer på vedlegg XIV i Reach-forordningen. Blant disse er to ftalater og flere UV-absorpsjonsstoffer.

Publisert 09.03.2020

De 11 stoffene som ført opp på Reach vedlegg XIV er:

Stoff

CAS-nummer

Søknadsfrist/
utløpsdato

1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear

68515-50-4

27. august 2021 /
27. februar 2023

Dihexyl phthalate

84-75-3

27. august 2021 /
27. februar 2023

1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters; 1,2-benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters with ≥ 0,3 % of dihexyl phthalate

68515-51-5; 68648-93-1

27. august 2021 /
27. februar 2023

Trixylyl phosphate

25155-23-1

27. november 2021 / 27. mai 2023

Sodium perborate; perboric acid, sodium salt

-

27. november 2021 / 27. mai 2023

Sodium peroxometaborate

7632-04-4

27. november 2021 / 27. mai 2023

5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1- yl)-5-methyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-butyl-2- (4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl- 1,3-dioxane [2] [covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof]

-

27. februar 2022 / 27. august 2023

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328)

25973-55-1

27. mai 2022 / 27. november 2023

2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2- yl)phenol (UV-327)

3864-99-1

27. mai 2022 / 27. november 2023

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6- (sec-butyl)phenol (UV-350)

36437-37-3

27. mai 2022 / 27. november 2023

2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320)

3846-71-7

27. mai 2022 / 27. november 2023

Forordningen er ennå ikke inkludert i EØS-avtalen.