Biocider-nytt i 2020

Nytt om biocidregelverket hittil i 2020.

Publisert 20.03.2020

Desinfeksjonsmidler: Legger til rette for tilgang
Miljødirektoratet bidrar til at det raskt kommer trygge og effektive desinfeksjonsmidler på markedet.

Årsrapportering til produktregisteret er 15. april
Miljødirektoratet utvider fristen for årsrapportering av mengder til produktregisteret til 15. april 2020 på grunn av situasjonen med koronavirus.

Kontroll av merking og emballasje av kjemikalier
Miljødirektoratet skal i mars kontrollere at farlige kjemikalier som selges til forbrukere i Norge har korrekt faremerking og emballasje.