Forslag om harmonisert klassifisering for 14 stoffer

Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for 14 nye stoffer innen henholdsvis 24. april, 8. mai og 22. mai 2020.

Publisert 24.03.2020

Høringen gjelder disse stoffene:

 • 6-[(C10-C13)-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid               (EC 701-118-1; CAS 2156592-54-8)
 • 6-[C12-18-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid (EC 701-162-1; CAS -)
 • 6-[C12-18-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid, sodium and tris(2-hydroxyethyl)ammonium salts (EC 701-271-4; CAS -)
 • allyl methacrylate; 2-methyl-2-propenoic acid 2-propenyl ester (EC 202-473-0; CAS 96-05-9)
 • ethyl acrylate (EC 205-438-8; CAS 140-88-5)
 • methyl acrylate; methyl propenoate (EC 202-500-6; CAS 96-33-3)
 • 3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl diisocyanate; [TODI] (EC 202-112-7; CAS 91-97-4)
 • 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol; bisphenol AF (EC 216-036-7; CAS 1478-61-1)
 • benzyl(diethylamino)diphenylphosphonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenolate (EC 479-100-5; CAS 577705-90-9)
 • Benzyltriphenylphosphonium, salt with 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[phenol] (1:1) (EC 278-305-5; CAS 75768-65-9)
 • Reaction mass of 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol and benzyl(diethylamino)diphenylphosphonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenolate (1:1) (EC -; CAS -)
 • Reaction mass of 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol and benzyltriphenylphosphonium, salt with 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[phenol] (1:1)     (EC -; CAS -)
 • cinnamaldehyde; 3-phenylprop-2-enal; cinnamic aldehyde; cinnamal [1] (2E)-3-phenylprop-2-enal [2]   (EC 203-213-9 [1], EC 604-377-8 [2]; CAS 104-55-2 [1], CAS 14371-10-9 [2])
 • foramsulfuron (ISO); 2-{[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl]sulfamoyl}-4-formamido-N,N-dimethylbenzamide; 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-dimethylcarbamoyl-5-formamidophenylsulfonyl)urea (EC -; CAS 173159-57-4)

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblanding sine farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare, basert på sine iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff.

Dersom et slikt forslag blir vedtatt, vil denne klassifiseringen være bindende for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS.