Klimagassutslipp skal reduseres i EU

EU-kommisjonen har lagt ut en konsekvensvurdering av å øke ambisjonsnivå for å redusere klimagassutslippene i EU fra minst 40 til minst 50-55 prosent.

Publisert 19.03.2020

Dette anses som nødvendig for å bli klimanøytral innen 2050. Det vil bli gjennomført som et tillegg til klimaloven som EU-kommisjonen nylig har lagt fram.

Frist for å gi innspill til EU-kommisjonen er 15. april 2020.