Kontroll av merking og emballasje av kjemikalier

Miljødirektoratet skal i mars kontrollere at farlige kjemikalier som selges til forbrukere i Norge har korrekt faremerking og emballasje.

Publisert 04.03.2020

Miljødirektoratet skal kontrollere at butikker over hele landet følger det felles europeiske regelverket for klassifisering, merking og emballering av farlige kjemikalier (CLP-regelverket), og Forskrift om biocider (biocidforskriften). Aksjonen er en oppfølging av en rekke tidligere butikkontroller, gjennomført i perioden 2017-2018.

Eksempler på kjemikalier er rengjøringsmidler, bil- og båtpleiemidler, avløpsåpnere og andre kjemikalier til hjemmebruk. I år vil denne kontrollaksjonen også omfatte kontroll av biocider, særlig insektmidler (maur- og skjeggkremidler), repellenter (mygg-, flått- og kattemidler) og muse- og rottemidler.

Importører og/eller produsenter har ansvar for merking av kjemikalier

Mange kjemikalier kan ha egenskaper som er skadelige for mennesker og/eller miljø dersom de ikke oppbevares, håndteres og brukes på riktig måte. Det er produsenter eller importører som har ansvar for at kjemikalier blir fareklassifisert, merket og emballert på riktig måte.

Farlige kjemikalier skal merkes med relevant faresymbol. Enkelte kjemikalier skal også utstyres med en barnesikker lukkemekanisme og advarselsmerking for blinde og svaksynte. I tillegg skal giftige og meget giftige kjemikalier i utgangspunktet ikke selges til forbrukere.

Biocider skal også kontrolleres

I år skal Miljødirektoratet også sjekke biocidprodukter i forbindelse med sin årlige butikkaksjon.

Biocidprodukter er produkter som inneholder aktive stoffer som forstyrrer, uskadeliggjør, dreper eller på annen måte forhindrer virkningen av skadelige organismer.  I 2018 var omtrent halvparten av de forbudte kjemikaliene Miljødirektoratet fant på markedet biocider. Biocidproduktene var forbudte blant annet fordi de enten inneholdt stoffer som ikke var tillatt, eller fordi produktene ikke var godkjent for omsetning i Norge.