Kromtrioksid: Autorisasjon under Reach

EU-kommisjonen har innvilget autorisasjon til to søkere for begrenset bruk av stoffet kromtrioksid. Tilsvarende vedtak er fattet av Miljødirektoratet.

Publisert 06.03.2020

Vedtaket om autorisasjon gjelder:

Stoff: Kromtrioksid

Virksomhet: 1) Doosan Electro-Materials Luxembourg SARL 2) Doosan Energy Solution Kft

Echa ID-nummer med lenke til mer om søknaden: 0128-01

Miljødirektoratet har, i tråd med Norges forpliktelser i EØS-avtalen, fattet tilsvarende vedtak som EU-kommisjonen.