Langtransportert luftforurensning er meldt inn

Norge har rapportert inn utslippene av langtransportert luftforurensning fra 1990 til 2018.

Publisert 16.03.2020

Protokollene under Genevekonvensjonen om langtransporterte luftforurensninger krever at land regelmessig rapporterer utslippene av forurensende komponenter fra forskjellige sektorer.

Derfor rapporterer Norge utslippsregnskapet for disse komponentene til De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (Unece).

Viser Norges utslipp

Den nye rapporten gir en oversikt over Norges utslipp siden 1990 av:

  • nitrogenoksid (NOx)
  • svoveldioksid (SO2)
  • flyktige organiske forbindelser med unntak av metan (NMVOC),
  • karbonmonoksid (CO)
  • ammoniakk (NH3)
  • partikler
  • tungmetaller
  • persistente organiske forurensninger

Viser også Norges forpliktelser

Rapporten viser også framskrivninger og hvordan vi ligger an i forhold til våre internasjonale forpliktelser ifølge Gøteborgprotokollen.

I tillegg gir den detaljert oversikt over metodene som brukes for å beregne disse utslippene.

Norges utslipp av langtransportert luftforurensninger

Informasjon på Miljøstatus