Reach-nytt i 2020

Nytt om det felles europeiske kjemikalieregelverket Reach hittil i 2020.

Publisert 20.03.2020

Autorisasjonslista i Reach: 7 nye stoffer foreslås
Kjemikaliebyrået Echa foreslår at sju nye stoffer på kandidatlista i Reach underlegges krav om autorisasjon. Høringsfristen til Echa er 5. juni 2020.

Årsrapportering til produktregisteret er 15. april
Miljødirektoratet utvider fristen for årsrapportering av mengder til produktregisteret til 15. april 2020 på grunn av situasjonen med koronavirus.

Autorisasjonsordningen i Reach: 11 nye stoffer
EU-kommisjonen har vedtatt å føre opp 11 nye stoffer på vedlegg XIV i Reach-forordningen. Blant disse er to ftalater og flere UV-absorpsjonsstoffer.

Kromtrioksid: Autorisasjon under Reach
EU-kommisjonen har innvilget autorisasjon til to søkere for begrenset bruk av stoffet kromtrioksid. Tilsvarende vedtak er fattet av Miljødirektoratet.

Trekker reguleringsforslag for bly i PVC
Miljødirektoratet avslutter den nasjonale høringen fordi forslaget er stoppet i EU-parlamentet.

Nanomaterialer får nye krav
Kravene til produsenter og importører av kjemiske stoffer på nanoform er skjerpet.

Fem Reach-restriksjoner begynner å gjelde i 2020
To av restriksjonene begynte å gjelde i januar, det er forbud mot bisfenol A i termisk papir og mot siloksanene D4 og D5 i kosmetikk.

Nye stoffer på kandidatlista
Kandidatlista under Reach-regelverket er nylig oppdatert med fire nye stoffer, blant annet det kortkjedede perfluorerte stoffet PFBS

Planer om fire nye stoffer på kandidatlista
Kjemikaliebyrået Echa informerer om planer om å føre opp to imidazoler, en benzoat- og en dibutyltinn-forbindelse på kandidatlista i Reach.

Echas kjemiske univers
Echa har publisert en liste over registrerte stoffer og sortert dem i fem oppfølgingspuljer.