Se Reach-webinar i opptak

Du kan se tidligere webinarer om det felles europeiske kjemikalieregelverket Reach i opptak hos kjemikaliebyrået Echa.

Publisert 23.03.2020

Strengere kontroll av Reach-registreringer
Kjemikaliebyrået Echa utvider sin tekniske kontroll av Reach-registreringer. De inviterer til webinar for å informere om endringene.

Euclef - søketjeneste for 40 kjemikalieregelverk
Kjemikaliebyrået Echa inviterer til webinar hvor de presenterer en ny søketjeneste for kjemikalieregelverk.

Registrering av stoffer i nanoform: praktiske råd
Fra 1. januar 2020 gjelder endringer i Reach-regelverket om spesifikke krav til å registrere informasjon om stoffer i nanoform.

Strengere kontroll av Reach-registreringer
Kjemikaliebyrået Echa utvider sin tekniske kontroll av Reach-registreringer. De inviterer til webinar for å informere om endringene.