Nye beskatningsråd av laks fra VRL

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har i dag gitt råd om beskatning av laks i sjølaksefiske.

Publisert 25.03.2020

Rådene vil gå inn i det faglige grunnlaget når vi skal fastsette nye reguleringsbestemmelser for fiske etter laks.