Webinarer hos Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har en rekke webinarer om ulike miljøtemaer i vår.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 23.03.2020

31.03: Klimakrav i kommunens anskaffelser
I dette webinaret får du eksempler på hva kommunen kan gjøre for å stille klimakrav i anbud og anskaffelser.

01.04: Kartlegging av naturtyper: Introduksjon
Hvilke føringer ligger bak Miljødirektoratets instruks, hvordan er den utarbeidet, og hvilken type data gir en kartlegging basert på instruksen?

02.04: Miljøovervåking: Utlysing av innovasjonsprosjekt
I forbindelse med utlysningen av innovasjonsprosjektet for automatisk miljøovervåking arrangerer Miljødirektoratet webinar.

16.04: Kartlegging av naturtyper: Hvordan kartlegge
Hvordan gå fram dersom du eller firmaet skal gjennomføre kartlegging av naturtyper i felt? Endring i instruks fra 2019 til 2020 gjennomgås.

21.04:Klimavennlig hyttebygging og -turisme
I dette webinaret får du tips om hvordan kommunene kan bidra til å redusere utslipp fra hyttebygging og reisene knyttet til hytteturisme.

22.04: Kartlegging av naturtyper: Tekniske verktøy
Her presenteres de tekniske verktøyene for kartlegging etter Miljødirektoratets instruks: NiN-app og NiN-web, samt appen Arter.

29.04: Kartlegging av naturtyper: Bruk av data
Hvordan forstå og bruke naturtypedata etter Miljødirektoratets instruks i arealplanprosesser.

05.05: Klimahensyn i areal- og transportplanlegging
I dette webinaret får kommunene tips om hvordan de kan redusere utslipp av klimagasser gjennom bolig-, area- og transportplanlegging.

19.05: Klimatilpasning: Dimensjonerende nedbør og klimapåslag
I dette webinaret får kommunene tips om hvordan de kan bestemme dimensjonerende nedbør og klimapåslag for å unngå overvann.