Dårlig luft i Europa gir mange for tidlige dødsfall

417 000 døde for tidlig grunnet luftforurensning i Europa i 2018. 1400 av disse var i Norge, viser ny rapport fra Det europeiske miljøbyrået.

Publisert 24.11.2020

Hvert år lanserer Det europeiske miljøbyrået (EEA) en rapport kalt "Air quality in Europe" hvor de oppsummerer tilstanden til lokal luftkvalitet i Europa. Den nye rapporten tar for seg situasjonen i 2018.

Bedre luftkvalitet i Europa over tid

I perioden 2009-2018 har nivåene av luftforurensning generelt gått nedover i Europa. Rapporten sier at dette henger sammen med tiltak gjennomført på lokale, nasjonale og europeisk nivå.

Mange land overskrider grenseverdiene

Mange europeiske land lå langt over Verdens helseorganisasjons grense for fint svevestøv, 10 mikrogram per kubikkmeter. Flere av landene lå i tillegg over EU-grenseverdien på 25 mikrogram per kubikkmeter. Norge var blant de fem landene i Europa med lavest nivåer av fint svevestøv i 2018. Allikevel fører støvet til vesentlig helseskade også i Norge.

Ingen norske brudd på grenseverdien i 2018

Fordi svevestøv er skadelig for helsa, skjerpet Norge inn grenseverdiene for svevestøv i 2016 til 15 mikrogram per kubikkmeter. I tillegg har Norge strenge helseanbefalinger. Vårt luftkvalitetskriterium for fint svevestøv er 8 mikrogram per kubikkmeter.

I 2018 brøt ingen norske byer den norske grenseverdien for svevestøv, mens Bærum, Fredrikstad, Halden, Lørenskog, Rana, Moss, Oslo, Sarpsborg og Stavanger brøt luftkvalitetskriteriet for gjennomsnittlig årskonsentrasjon for fint svevestøv.