Gi innspill til EUs klimaregelverk

EU-kommisjonen ber om innspill til endringer i regelverkene for klimakvotesystemet, klimagasser, og i regelverket for arealbruksektoren.

Publisert 17.11.2020

EU Kommisjonen inviterer til å komme med innspill til endringer i regelverkene for klimakvotesystemet, for hvor mye de ulike EU-landene skal redusere klimagassutslippene (innsatsfordelingen) og i regelverket for arealbruksektoren (LULUCF). Det er mulighet for å gi innspill og kommentarer til disse tre områdene fram til 5. februar 2021.

I Kommisjonens klimaplan for 2030, som ble lagt frem 17. september i år, ble det varslet betydelige endringer i EUs klimaregelverk slik at regelverket skal være tilpasset Kommisjonens forslag til økte klimaambisjoner under European Green Deal. Det er ventet at selve regelverksforslagene legges frem til sommeren 2021 som del av «Fit for 55»-pakken.

Gi innspill her