Klimasamling for kommunene i Troms og Finnmark

Kommunene i nord møtes til digital klimasamling fram til januar. Programmet er skreddersydd for hvordan de kan kutte utslipp av klimagasser.

Publisert 17.11.2020

Samlingen handler om:

  • Slik kan kommunene i Troms og Finnmark redusere sine utslipp av klimagasser.
  • Slik kan kommunene jobbe effektivt med klimatilpasning og med klimakrav i offentlige innkjøp.
  • Eksempler på klimaarbeid i nord.

Målet er at ansatte fra ulike fagområder skal få økt praktisk kompetanse og knytte kontakt på tvers av kommunene.

Forteller om Klimasats-prosjekter

På samlingen vil kommunene blant annet få råd om hvordan de kan få støtte til lokalt klimaarbeid gjennom Klimasats.

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.

57 prosjekter i Troms og Finnmark har fått Klimasats-støtte siden 2016:

  • Alta kommune har fått tilskudd til elektrifisering av kommunal bilpark.
  • Lyngen kommune har fått tilskudd til helhetlig tilrettelegging for myke trafikanter.

Representanter fra de to kommunene forteller om prosjektene og deler erfaringer på klimasamlingen.

Les mer