Kromtrioksid-autorisasjon under Reach

EU-kommisjonen har innvilget autorisasjon til en søker for begrenset bruk av kromtrioksid. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Publisert 12.11.2020

Vedtaket om autorisasjon gjelder:

  • Stoff - Kromtrioksid
  • Virksomhet - ThyssenKrupp Rasselstein GmbH
  • Echa ID-nummer - 0134-01 og 0134-02
Lenker til mer om søknadene

Miljødirektoratet har, i tråd med sine forpliktelser i EØS-avtalen, fattet tilsvarende vedtak som EU-kommisjonen.

Relevante lenker