Nytt prosjekt for håndtering av jord og steinmasser

Det er etablert et nytt prosjekt som skal se på mulige tiltak og virkemidler som kan forbedre håndteringen av ikke-forurensede jord og steinmasser.

Publisert 17.11.2020

Prosjektet er tversektorielt og er et samarbeid mellom 11 direktorater og etater som alle har fått i oppdrag av sine departement om å bidra i prosjektet innenfor sine fagfelt. Miljødirektoratet leder prosjektet og skal koordinere arbeidet i prosjektgruppa.

Det er laget en egen nettside for prosjektet slik at det er mulig for aktører i bransjen og andre interessenter å følge med på fremdriften i prosjektet.

Prosjektet for bedre håndtering av ikke forurensede jord – og steinmasser gjennomføres i 2020/2021. All informasjon fra prosjektet vil bli lagt ut på denne siden.