Restriksjonsforslag for kjemikalier i engangsbleier

Kjemikaliebyrået Echa informerer om at det foreligger et Reach-restriksjonsforslag mot bruk av flere grupper av kjemikalier i engangsbleier.

Publisert 11.11.2020

Kjemikaliegrupper som omfattes er blant annet PAH, formaldehyd, dioksiner, furaner og PCBer.

Forslaget er nå publisert og til behandling i Echas komiteer for risikovurdering (Rac) og for sosioøkonomisk analyse (Seac). I desember skal komiteene vurdere om restriksjonsforslaget er i tråd med de lovmessige kravene i Reach. Informasjon om offentlig høring kommer senere.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.