Ambisiøs kjemikaliestrategi for bærekraft

Nullforurensning i et giftfritt miljø er ambisjonen i EUs kjemikaliestrategi for bærekraft.

Publisert 23.10.2020

EU-kommisjonen publiserte kjemikaliestrategien 14. oktober 2020 som er en del av European Green Deal. Den understreker at kjemikalier er nødvendige og viktige i samfunnet.

Målet er å øke beskyttelsen av helse og miljø gjennom å forenkle og styrke EUs regelverk for kjemikalier.

Kjemikaliestrategi for et giftfritt miljø

Selv om Europa har verdens mest omfattende kjemikalieregelverk, eksponeres vi daglig for kjemikalier som ikke er bra for oss.

I strategien kommer EU-kommisjonen med en rekke tidfestede tiltak, juridiske forpliktelser og minimumskrav for å oppnå et giftfritt miljø.

Strategien er den største reformen av kjemikalieregulering på to tiår.

Kjemikaliestrategi for bærekraft i fem deler

  1. Innovasjon for sikre bærekraftige kjemikalier.
  2. Styrking av regelverket for å møte helse- og miljøutfordringene forbundet med kjemikalier.
  3. Forenkling og konsolidering av det regulatoriske rammeverket.
  4. En omfattende kunnskapsdatabase for kjemikalier.
  5. Lede an globalt med høye standarder for kjemikalier.