Deklarering av kjemikalier - oppdatert veileder

Temaside og veileder for deklarering av kjemikalier til produktregisteret er oppdatert slik at det skal bli lettere å finne fram.

Publisert 30.10.2020

Informasjon om plikten norske virksomheter har til å sende inn kjemikalieinformasjon til Giftinformasjonsentralen (i henhold til CLP regelverket, artikel 45) har blitt lagt til.

I veilederen vil du også finne små videoer som kan hjelpe deg med å deklarer kjemikalier i produktregisteret.