EU-høring om Product Environmental Footprint (PEF)

EU-kommisjonen har en høring ute om bruk av felles metoder for å måle og formidle miljømessig fotavtrykk av livsløpet til produkter og virksomheter

Publisert 27.10.2020

Kommisjonen vedtok i 2013 en rekommandasjon om bruk av felles metoder. Metodene er imidlertid frivillige og bedrifter kan benytte andre metoder. I juli 2020 la Kommisjonen fram et veikart for eventuelle nye tiltak som kan sikre bruk av harmoniserte metoder på området. Høsten 2020 gjennomfører Kommisjonen en åpen høring om initiativet.

Høringen kan besvares via lenken under, fristen for å svare på høringen er 3. desember.