Forbud mot CMR-stoffer i tekstiler og fottøy

Forbudet mot visse CMR-stoffer i tekstiler og fottøy som er gjennomført i Reach-forskriften, begynte å gjelde 1. november 2020.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 02.11.2020

Nå er det ikke lenger lov å omsette tekstiler og fottøy med slike stoffer i EU/EØS-området.

Forbudet, oppført i ny post 72 i vedlegg XVII til Reach, gjelder 33 stoffer. Blant stoffene er kadmium og blyforbindelser, formaldehyd og ftalater. Alle stoffene er enten kreftfremkallende, kjønnscellemutagene og/eller reproduksjonstoksiske stoffer (CMR-stoffer) i kategori 1A eller 1B. Mange av stoffene er oppført på norske myndigheters prioritetsliste.

De aktuelle stoffene og grenseverdiene for stoffene er oppgitt i et nytt tillegg 12 til Reach vedlegg XVII.

Produktforskriften §2-10 har tidligere regulert innholdet av formaldehyd i tekstiler. Den nye oppføringen i Reach medfører at den delen av produktforskriften §2-10 som omhandler formaldehyd faller bort for å unngå dobbeltregulering.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.